Viaduct Deurningen

Realisatie viaduct Deurningen waarbij de huidige gelijkvloerse spoorkruising Vliegveldstraat (N737) wordt vervangen door een viaduct. Het betreft hier de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal.

Rokramix heeft hier ongeveer 800 m3 betonmortel geleverd met een zeer lage CO2 waarde. Tevens zijn - daar waar mogelijk - de natuurlijke mineralen vervangen door schoon betonpuingranulaat. Een zeer uitdagend werk omdat er tevens hoge eisen waren gesteld aan de oppervlaktes van de in het werk gestorte wanden.