Sensata Hengelo

In opdracht van Sensata Hengelo ontwikkelt Schröder Vastgoed een nieuw kantoor met de ambitie BREEAM Outstanding. In de uitwerking van het ontwerp worden belangrijke ketenpartners betrokken. De uitdaging begint bij beton. Bouwen voor hergebruik en Beton Bewust zijn uitgangspunten bij de aftrap. In de gebruiksfase zullen de gebouwprestatie worden gevolgd en gemeten, uiteraard met sensoren van Sensata. 

Rokramix is inmiddels begonnen (week 45, 2015) met het storten van de fundatie beton. Bekijk hier de korte film van de nieuwbouw lokatie (Westermaat, Hengelo) en storten van de beton.

De algemene wens van de beton(mortel)industrie is om het milieuprofiel van alle beton te blijven verbeteren. Schröder heeft met MVO Nederland een samenwerkingsovereenkomst gesloten om in dit gebouw duurzaam beton toe te passen en de opgedane kennis in breder verband vast te leggen. Alle betrokken partners uit de betonketen hebben toegezegd hun gegevens over gebruikte grondstoffen vast te leggen in een gezamenlijk document. Dit document, een verzameling van grondstoffenpaspoorten, krijgt een fysieke plaats in het gebouw. Bij herbestemming of sloop van het gebouw is dan direct duidelijk hoe het gebruikte bouwmateriaal, waaronder beton weer optimaal kan worden in gezet voor een nieuwe gebruiksfase. De herkomst van alle grondstoffen is traceerbaar en zo wordt fors bijgedragen aan de MATS credit TIER-level 3 Bovendien is maximale inzet toegezegd om MATS binnen dit project naar TIER-level 2 of 1 te tillen, een actie in samenwerking met MVO Green Deal Verduurzaming Betonketen. 
 
In het project is gezocht naar circulariteit en CO2-reductie tijdens de nieuwbouw en het gebruik. Dit vraagt een ontwerp en detaillering waarbij de eigenschappen van beton volledig worden benut. Maar ook dat er geen hechtende materialen worden gebruikt waardoor toepassing van betongranulaat in nieuwe betonconstructies wordt verhinderd. 
Gebruikte producten: