Turborotonde Vliegveld Twente Enschede

Realisatie turbo rotonde t.b.v. toegang Vliegveld Twente Enschede. Start oktober 2017, gereed december 2017.

Lees meer

Performance factory Enschede

Aanbrengen cementgebonden vloeivloer Performance factory Enschede.

In twee volle werkdagen heeft Rokramix ongeveer 3000 m² vloeivloeren aangebracht op de bestaande vloeren van de voormalige Polaroid Fabrieken in Enschede. Er is hier gekozen om de bestaande vloeren uit te vlakken met een cementgebonden vloeivloer omdat deze na het aanbrengen binnen een paar dagen moest worden voorzien van isolatieplaten.

Het resultaat een mooie vlakke vloer zonder scheurvorming.

Zie ook www.performancefactory.nl/

 

Lees meer

Viaduct Deurningen

Realisatie viaduct Deurningen waarbij de huidige gelijkvloerse spoorkruising Vliegveldstraat (N737) wordt vervangen door een viaduct. Het betreft hier de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal.

Rokramix heeft hier ongeveer 800 m3 betonmortel geleverd met een zeer lage CO2 waarde. Tevens zijn - daar waar mogelijk - de natuurlijke mineralen vervangen door schoon betonpuingranulaat. Een zeer uitdagend werk omdat er tevens hoge eisen waren gesteld aan de oppervlaktes van de in het werk gestorte wanden.

Lees meer

Begaan met het milieu - de Ondernemer

Leveranciers van betonmortel zetten steeds nadrukkelijker in op duurzaamheid. Zoals Rokramix in Enschede, dat is uitgerust met het keurmerk Beton Bewust, hét wettige en overtuigende bewijs van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Door samenwerking met de aannemer kunnen we de CO2-uitstoot enorm beperken.”

Lees meer

SportParkPlus

Storten fundering en begane grondvloer voor het nieuw te bouwen Noabershoes, onderdeel van SportParkPlus in Delden (v.v. Rood Zwart). Met medewerking van een groepje hardwerkende vrijwilligers, werd maar liefst 120 m3 beton verwerkt in slechts een halve dag!

Lees meer

pagina's: 1 2 36