Zelfverdichtende beton


Een interessante nieuwe ontwikkeling in de betonmortelindustrie is zelfverdichtend beton ofwel Self Compacting Concrete. De vloeibaarheid van het materiaal is groter dan bij traditioneel beton. Om te voorkomen dat dit leidt tot ontmengende species worden eisen gesteld aan de mate van samenhang.


Zelfverdichtend beton heeft de eigenschap een bekisting volledig te vullen. Alle specie passeert de aanwezige wapening en omhult deze volledig. De homogeniteit van de specie blijft behouden, zonder (aanvullende) verdichting. Dit beton valt in principe onder de normale betonvoorschriften en het past binnen de sterkteklassen en eisen omtrent duurzaamheid in NEN-EN 206-1. Toch wordt op dit moment aanvullende regelgeving opgesteld voor de productie, het beoordelen van eigenschappen en de daarbij benodigde beproevingsmethoden.


Eigenschappen zelfverdichtend beton:
 

  • Gecompliceerde vormen en constructies met veel sparingen zijn met zelfverdichtend beton relatief eenvoudig te storten. Door de vloeibaarheid van het materiaal is een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld.
  • Met de komst van zelfverdichtend beton is de kans fouten tijdens het storten sterk verminderd. De betrouwbaarheid van de uitvoering is daardoor groot.
  • Het betonoppervlak is van hoge kwaliteit. Grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Zelfverdichtend beton is dan ook uitermate geschikt voor schoonbeton.
  • Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten.
  • Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of grote hoogtes zijn geen probleem.
  • Trillen van de specie is niet nodig. Een gevolg is een reductie van de benodigde bouwtijd en de hoeveelheid arbeid. Het heeft bovendien een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden en het geluidsniveau op de bouwplaats.
  • Door de bijzondere samenstelling heeft zelfverdichtend beton een grote samenhang. Ontmenging treedt niet op.
  • De dichtheid van het oppervlak is groter dan bij traditioneel beton. Hierdoor heeft het beton een grotere duurzaamheid.
  • Toepassing van zelfverdichtend beton kan in een aantal gevallen grote economische voordelen opleveren. De samenstelling van zelfverdichtend beton is afwijkend ten opzichte van traditioneel beton.