Onderwaterbeton


Onderwaterbeton is beton dat onder water wordt gestort. Het wordt toegepast als bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet mogelijk is. Toepassingen zijn waterbouwkundige werken, kelders en ondergrondse parkeergarages. De verharding kan uitstekend onder water plaatsvinden.

De verwerking van betonmortel vraagt wel om bijzondere maatregelen om uitspoelen van de specie te voorkomen. Meest toegepast zijn speciale stortmiddelen, waarbij de specie zo min mogelijk in contact komt met water. Voorbeelden hiervan zijn de hopdobber en de ventielmethode. Ook kan het uitspoelgedrag van de betonspecie zelf worden verbeterd door het gebruik van colloïdale hulpstoffen. Colloïdaal beton kan zelfs in vrije val dóór het water worden gestort.

 

  • Toepassing van onderwaterbeton is aantrekkelijk omdat droogleggen van een bouwput duur is en zettingsgevaar voor de omgeving kan veroorzaken.
  • Een goede samenhang en vloeibaarheid van de specie zijn vereist. Deze worden bereikt door een geschikte samenstelling van het mengsel.
  • Vóór het storten van het beton moeten de juiste voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Vakkundige stortmethoden en een continue aanvoer van beton zorgen voor een goed eindresultaat.
  • Door de doorgaans grote diktes van de betonconstructies bestaat er een verhoogde kans op temperatuurscheuren. Door het toepassen van de juiste betonsamenstelling is dit goed te voorkomen. Voor deskundig advies kunt u altijd contact met ons opnemen.