Hoge sterkte beton


Een belangrijke innovatie in de betonmortelindustrie is de ontwikkeling van hogesterktebeton (HSB). Hogesterktebeton heeft een sterkteklasse die hoger is dan B65 en de samenstelling van het mengsel wijkt af van traditioneel beton. Beton in sterkteklasse C53/65 wordt bij in het werk gestort beton vrijwel dagelijks toegepast en nog hogere sterkteklassen zijn inmiddels produceerbaar.

De hoge sterkte en duurzaamheid van het materiaal zorgen voor interessante mogelijkheden voor het ontwerpen van constructies.

  • Hogesterktebeton vraagt om een enigszins aangepaste voorbereiding en uitvoering.
  • Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan door ons worden verstrekt
  • Toepassingsgebieden zijn bruggen, viaducten en hoge kantoor- en woongebouwen. Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden die de voordelen van hogesterktebeton aantonen.
  • Op dit moment zijn sterkteklassen tot en met C100/115 opgenomen in de voorschriften beton (NEN-EN 206-1 / NEN 8005).
  • Er zijn ontwikkelingen gaande op het gebied van zeerhogesterktebeton. Hiervan spreekt men bij sterkteklassen groter dan C200.
  • Voor aangepaste regelgeving omtrent betontechnologie, constructies en uitvoering wordt verwezen naar CUR-aanbeveling 37 Hogesterktebeton, verkrijgbaar bij Stichting CUR.

Hogesterktebeton biedt interessante voordelen voor het ontwerp van bouwwerken.

Doordat hogesterktebeton grotere druk kan opnemen, is het mogelijk slanker te ontwerpen en te construeren. Er is minder materiaal nodig en het totale gewicht van betonconstructies is lager. In kantoren neemt bovendien het netto verhuurbaar oppervlak toe.