Vloeistofdicht beton


Ter voorkoming van bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de vloeistofdichte voorzieningen zoals terreinverhardingen, vloeren en soms ook wanden. In het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van vloeistofdichte voorzieningen.

 

  • Vloeistofdichte voorzieningen moeten de bodem beschermen tegen het indringen van milieuverontreinigende stoffen en dus voorkomen dat de ondergrond vervuilt.
  • Door gebruik van de juiste producten, zoals vloeistofdicht beton, kan een vloeistofdichte voorziening worden gerealiseerd.
  • Vloeren en verhardingen worden als vloeistofdicht beschouwd, indien gedurende de gebruiksduur de vloeistof aan de niet-belaste zijde niet uittreedt.

 

De bodemverontreinigende vloeistof mag dus wel indringen in het beton, maar aan de mate van indringing worden eisen gesteld conform het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV).