Vloeistofdicht beton

Ter voorkoming van bodemverontreiniging door indringing van milieubelastende vloeistoffen worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de vloeistofdichte voorzieningen zoals terreinverhardingen, vloeren en soms ook wanden. In het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van vloeistofdichte voorzieningen.

Lees meer

Constructiebeton

Constructiebeton is de basis voor veel toepassingen en wordt gebruikt voor dragende constructies. De algemene structuur maakt het geschikt voor gebruik op diverse manieren.

Lees meer

Zelfverdichtende beton

Een interessante nieuwe ontwikkeling in de betonmortelindustrie is zelfverdichtend beton ofwel Self Compacting Concrete. De vloeibaarheid van het materiaal is groter dan bij traditioneel beton. Om te voorkomen dat dit leidt tot ontmengende species worden eisen gesteld aan de mate van samenhang.

Lees meer

Hoge sterkte beton

Een belangrijke innovatie in de betonmortelindustrie is de ontwikkeling van hogesterktebeton (HSB). Hogesterktebeton heeft een sterkteklasse die hoger is dan C65 en de samenstelling van het mengsel wijkt af van traditioneel beton. Beton in sterkteklasse C53/65 wordt bij in het werk gestort beton vrijwel dagelijks toegepast en nog hogere sterkteklassen zijn inmiddels produceerbaar.

Lees meer

Onderwaterbeton

Onderwaterbeton is een speciale toepassing die in samenstelling blijft als het in aanraking komt met water. Het wordt veelal toegepast in waterwingebieden waar de waterhuishouding in balans moet blijven. Het voordeel van onderwaterbeton is dat er geen grondwater onttrokken hoeft te worden bij de aanleg van bouwwerken onder de grondwaterspiegel. Een milieuvriendelijke oplossing waarbij natuurlijke omstandigheden intact blijven.

Lees meer

pagina's: 1 2