Iso 14001 certificaat voor Rokramix Betoncentrales

Rokramix ISO 14001 Milieuzorg is een belangrijk onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van Rouwmaat. Met gepaste trots melden wij u dat Rouwmaat het ISO 14001 certificaat heeft behaald!

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieu management systeem zou moeten voldoen.

Het milieu management systeem is een continue monitoring van afvalstromen en emissies, gebruikte grondstoffen en energie van onze organisatie en het geeft een goed inzicht in de milieuprestatie van Rokramix.

Met behulp van een milieu management systeem kunnen de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan aanzienlijk op kosten worden bespaard (energie, water en grondstoffen).

Milieu-doelstellingen en behaalde resultaten kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Deze informatie is relevant voor o.a. klanten, overheid en omwonenden.

Meer informatie over het ISO 14001 certificaat kunt u vinden op de website van KIWA.