Beton Bewust

Rouwmaatis Beton Bewust

Rouwmaat is in het bezit van het keurmerk Beton Bewust. Dat betekent dat u bij Rouwmaat kunt rekenen op kwaliteit, professionaliteit en oog voor duurzaamheid.


Beton Bewust is een keurmerk dat wordt uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). “Betonmortelleveranciers tonen met dit keurmerk aan dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om het Beton Bewust keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid en deskundigheid. Maar ook ten aanzien van duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Regelmatige controle zorgt er voor dat bedrijven aan de eisen moet blijven voldoen. Bovendien worden de ambities ook steeds groter; elk jaar gaat het niveau omhoog.”

 

Het Beton Bewust Keurmerk 2012-2013 kent vijf elementen:


1. Betrouwbaarheid van levering
Met afnemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de aflevertijdstippen en de hoeveelheid te leveren betonmortel. De verschillende aspecten van levering worden regelmatig met afnemers geëvalueerd.
 
2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel
De geleverde betonmortel wordt onder KOMO-certificaat geleverd. Werkmethodes, werkinstructies en de wijze van beproeven zijn vastgelegd. Met de klant wordt meegedacht. Informatie en advies voor de juiste keuze van betonmengsels en de verwerking daarvan wordt verstrekt. Bestellingen worden voorafgaand aan de levering bevestigd.
 
3. Lage CO2
Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Om gericht reductiemaatregelen te kunnen nemen wordt de gemiddelde CO2-emissie perm3-betonmortel via het VOBN-benchmarkinstrument per vestiging bepaald. De ambitie is om de komende jaren tenminste een gemiddelde reductie van 2% te realiseren ten opzichte van de gemiddelde CO2-emissie per m3-betonmortel in 2011.
 
4. Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop
Naast het gebruik van hoogovenslak en e-vliegas als secundaire grondstof wordt de kringloop van beton verder gesloten door uitbreiding van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger. Hergebruik, de inzet van secundaire grondstoffen per m3-betonmortel per vestiging, wordt bijgehouden in het VOBN-benchmarkinstrument en geverifieerd vastgelegd en gecommuniceerd.
 
5. Arbeidsveiligheid
Met behulp van onder andere de Arbocatalogus en RI & E worden veiligheidsaspecten bevorderd en geïnstrueerd aan medewerkers met inbegrip van personeel van derden en bezoekers. Bestaande hulpmiddelen in de vorm van veiligheidsposters en instructiefilmpjes worden actueel gehouden en waar nodig uitgebreid.

Duurzaam en verantwoord bouwen is kiezen voor partijen die vanuit hun professionaliteit meedenken en oplossingen kunnen bieden. Voor het bouwen met betonmortel kan in dat opzicht volledig gerekend worden op de leveranciers met een Beton Bewust keurmerk. 

De branchemeetlat is gebaseerd op de door VOBN-leden vastgestelde duurzaamheidsverklaring. De duurzaamheidsverklaring en de volledige branchemeetlat kunt u downloaden onder www.betonbewust.nl
Klik op de afbeelding om het Beton Bewust promo-filmpje te bekijken.